Advertisement
Menu arrow Użyteczne informacje arrow Przepisy celne
Przepisy celne
Wwóz i wywóz pieniędzy odbywa się na ogólnych zasadach (deklaracja celna).
Większych kwot (ponad 1500 USD) nie wolno wywozić bez zezwolenia odpowiedniego banku.
Nie wolno wwozić alkoholu (w tym piwa), wieprzowiny, a także wydawnictw o charakterze politycznym, antyislamskim albo erotycznym.
Kasety magnetofonowe, wideo, płyty DVD, VCD lub CD mog± być sprawdzane na granicy; w tym celu zatrzymywane s± do depozytu.

Zakazany jest wywóz przedmiotów i sprzętów mog±cych uchodzić za antyki.

¬ródło: MSZ