Advertisement
Menu arrow Użyteczne informacje arrow Przepisy prawne
Przepisy prawne
Warto pamiętać, że przemyt lub posiadanie narkotyków zagrożone są bardzo surowymi konsekwencjami karnymi, łącznie z karą śmierci.

Źródło: MSZ