Advertisement
Menu arrow Użyteczne informacje arrow Służba zdrowia i szczepienia
Służba zdrowia i szczepienia
Nie ma obowi±zkowych szczepień.
Opieka medyczna jest ogólnie dostępna i na dobrym poziomie.
Cena standardowej wizyty lekarskiej wynosi 15-20 USD, u specjalisty 30-50 USD, u stomatologa 50-70 USD.
Istnieje wiele prywatnych gabinetów lekarskich, gdzie ceny mog± być dwu- lub trzykrotnie wyższe.

¬ródło: MSZ