Advertisement
Menu arrow Użyteczne informacje arrow Informacje dla kierowców
Informacje dla kierowców
W Iranie wymagane jest międzynarodowe prawo jazdy.
Nie ma możliwości wjazdu na terytorium Iranu pojazdem zarejestrowanym za granicą bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody władz irańskich bądź posiadania Carnet de Passage. Brak takich dokumentów oznacza bezwzględne zatrzymanie pojazdu na granicy.

Jest wymagane także dodatkowe ubezpieczenie komunikacyjne.

Drogowe przejścia graniczne czynne są najczęściej przez kilka godzin dziennie; w czasie ważniejszych świąt mogą być zamknięte.

Sieć drogowa jest dobrze rozwinięta, główne drogi są dobrej jakości oraz mają właściwe oznakowanie, chociaż część informacji dla kierowców może być podawana wyłącznie w języku perskim (drogowskazy, tablice informacyjne). Za przejazd niektórymi autostradami pobierane są niewysokie opłaty. Ceny benzyny - od  0,40 do 0,55 USD. Sprzedaż oleju napędowego nie jest limitowana, jest on jednak sprzedawany tylko na niektórych stacjach. Podczas prowadzenia pojazdu w Iranie, zwłaszcza po zapadnięciu zmroku, należy zachować szczególną ostrożność, gdyż wielu miejscowych kierowców nie przestrzega przepisów drogowych. Bardzo intensywny ruch uliczny występuje w większych miastach, w szczególności w Teheranie oraz  Maszhadzie - gdzie zalecane jest unikanie prowadzenia pojazdów mechanicznych i korzystanie z komunikacji publicznej.

W razie kolizji winę za jej spowodowanie najczęściej przypisuje się cudzoziemcowi.

Źródło: MSZ