Advertisement
Ludzie
Ludzie są bardzo życzliwi i gościnni nieważne, w której części Iranu się znajdujemy.

W większości Irańczycy to muzułmanie, chociaż jest wśród nich sporo niewierzących, którzy jednak nie mogą tego zdeklarować publicznie.

W Iranie istnieje społeczność zoroastrian (wyznawców starożytnej religii perskiej), z głównym skupiskiem w okolicach Jezdu. Razem z Ormianami i innymi tradycyjnie mieszkającymi w Iranie chrześcijanami (np. asyryjczycy) cieszą się oni względną swobodą wyznania.

Rozmawiając z mieszkańcami miast niejednokrotnie można usłyszeć zapewnienia o niechęci do swojego rządu i przyjazne opinie na temat Ameryki.

Źródło: Wiki